Tisztelt Partnerünk!

Az EU 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendeletének (General Date Protection Regulation – GDPR, továbbiakban Rendelet) alkalmazását annak hatályba lépéstől, 2018. május 25. napjától kell megkezdeni a tagállamokban, így Magyarországon is.
A Rendelet előírásainak megfelelően tájékoztatjuk Önöket, hogy a társaságaink közötti szerződés(ek) (a továbbiakban: Szerződés) megkötése és teljesítése, valamint a szerződésen kívüli kapcsolattartás során természetes személy alkalmazottak, cégképviselők, közreműködők (a továbbiakban együttesen: Közreműködők) személyes adata kerül közlésre. Saját Közreműködője tekintetében mindegyik Fél adatkezelő, az adatkezelő Fél Közreműködője tekintetében a másik Fél a címzett.
Az Út és Mélyépítő Kft (7691 Pécs, Szövetkezet u.98/1.) Adatkezelési szabályzata (pdf - link) szerint, ezen elektronikus levélre válaszolva Ön, mint érintett egyértelműen és kifejezetten hozzájárul, hogy adatait, így nevét, telefonszámát és e-mail címét az Út és Mélyépítő Kft (7691 Pécs, Szövetkezet u. 98/1.), mint adatkezelő kapcsolattartás és kommunikációs csatorna létesítése, fenntartása céljából kezelje, hogy Önt általánosan, vagy személyre szabottan tájékoztassa. Hozzájárul, hogy adatait az adatkezelő a GDPR (EU 2016/679. sz. rendelete), valamint vonatkozó más hatályos jogszabályok alapján kezeli. Kijelenti, hogy önkéntes hozzájárulását bármikor visszavonhatja.
Az Út és Mélyépítő Kft. kijelenti, hogy adatkezelőként a saját Közreműködőit az itt leírtaknak megfelelő teljes terjedelemben igazolható módon tájékoztatta.
Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy az Önök kötelezettsége a jelen Tájékoztatóban foglaltakról a saját Közreműködőit az itt leírtaknak megfelelő teljes terjedelemben igazolható módon tájékoztatni.